Blog

Lưu ý khi hóa đơn giá trị gia tăng bị mất, hỏng, cháy

Hóa đơn, chứng từ là văn bản thể hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên tầm quan trọng của hóa đơn, chứng từ là điều mà mọi doanh nghiệp cần ghi nhận và quản lý hiệu quả. Ngoài việc quan tâm đến bảng giá dịch vụ hóa đơn điện tử khi thời gian áp dụng đang gần kề, doanh nghiệp nên chuẩn bị cách xử lý trong trường hợp hóa đơn giá trị gia tăng không may bị mất, cháy, hỏng. Những lưu ý khi xảy ra việc hỏng, mất, cháy hóa đơn giá trị gia tăng sẽ được gửi tới quý bạn đọc qua bài viết sau.

Căn cứ Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về hóa đơn mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định như sau:

1. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn giá trị gia tăng đã lập hoặc chưa lập

Khi doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập thì phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và có sự thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (sử dụng mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39) chậm nhất không quá năm (05) ngày tính từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

hóa đơn gtgt

2. Trường hợp người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn giá trị gia tăng bản gốc đã lập

Đối với khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 của hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và bên bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

Bên mua có thể sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và sử dụng để kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

3. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn giá trị gia tăng liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba

Đối với trường hợp này, căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

Doanh nghiệp cần lưu ý khi điền các tiêu thức trên hóa đơn giá trị gia tăng trong một số trường hợp đặc biệt sau:

– Đối với hàng hóa, dịch vụ không chịu hoặc được miễn thuế GTGT: doanh nghiệp chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

– Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu.

– Đối với hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ: trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

– Đối với hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại: trên hóa đơn ghi giá bán đã chiết khấu, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Khi nhận được tiền đặt cọc, có cần phải xuất hóa đơn không?

Cách chọn công ty dịch vụ tổ chức event trọn gói uy tín, chuyên nghiệp, tận tâm

Related posts

Những bí mật về biệt thự Hoa Sữa mà không phải ai cũng biết

Lê Lệ Hằng

Hướng dẫn chi tiết quy trình đổ bê tông dầm sàn kỹ thuật

Lê Lệ Hằng

Tìm hiểu thông tin về dầm bê tông 620

Lê Lệ Hằng

Leave a Comment